Onbegrepen gedrag: de Rapid Responder GGZ helpt

11 juni 2021

Mensen in een psychisch kwetsbare situatie die onbegrepen gedrag vertonen, eindigen vaak in een politiecel. Onbevredigend voor politie en hulpverleners, maar vooral nodeloos traumatiserend voor de persoon zelf.

Rapid Responder GGZ
Als antwoord op dit probleem ontwikkelden betrokken organisaties in Fryslân de Rapid Responder GGZ (RR-GGZ). Het team koerst op de-escalatie van de situatie en het voorkomen van onnodige opnames. Met succes.

Meer informatie
Lees hier verder.