Onderzoek 'Behoeften online leerbehoeften laaggeletterden en trainers'

09 februari 2021

In Nederland zijn 2,5 miljoen mensen die moeite hebben met lezen, schrijven en rekenen. De coronacrisis heeft impact op deze groep mensen.

Over het onderzoek
Stichting Lezen en Schrijven heeft een behoefteonderzoek uitgevoerd naar de online leerbehoeften van laaggeletterden. Ook is gekeken naar de behoeften van professionals die lesgeven aan deze groep mensen. Dit onderzoek gaat onder andere in op vragen als:
- Wat hebben professionals nodig om laaggeletterde volwassenen goed online onderwijs te kunnen geven?
- Waar lopen docenten en cursisten tegenaan?
- Is het mogelijk om fysiek en online onderwijs te combineren?
- Hoe kijken de deelnemers hier zelf tegenaan?
- Wat is er nodig om online leren beter te implementeren?
U kunt het onderzoek via deze link downloaden.

Aanpak laaggeletterdheid
Het onderzoek is onderdeel van de 'Aanpak laaggeletterdheid in gemeenten'. Stichting Lezen en Schrijven ondersteunt al jaren gemeenten bij de aanpak van laaggeletterdheid. Dit wordt gefinancierd door de Rijksoverheid binnen het programma 'Tel mee met Taal'.