Onderzoek: Circa 15% van de kinderen heeft geen goede start

07 september 2021

De eerste 1.000 dagen beïnvloeden het hele leven. Het belang van een Kansrijke Start voor elk kind wordt steeds breder erkend en ondersteund door verschillende (inter)nationale onderzoeken.

Uit onderzoek
Zo blijkt uit onderzoek dat in Nederland circa 15% van de kinderen geen goede start heeft. Onlangs is er een verdiepend artikel in het NRC verschenen waarin wetenschappers, artsen en andere professionals aan het woord zijn over het belang van deze eerste 1.000 dagen. Deze periode is later bepalend voor de gezondheid, het welzijn, het intelligentieniveau, het gedrag en de kansen op de arbeidsmarkt. Lees via deze link het gehele artikel. 

Vragen
Heeft u vragen over Kansrijke Start in Fryslân? Meer informatie is te vinden via de website van de Friese Preventieaanpak. Ook kunt u contact opnemen met Dennis Roskam, provinciaal regisseur Kansrijke Start Fryslân, via d.roskam@ggdfryslan.nl of 088-2299895.