Onderzoek HANNN: motivatie, wensen en behoeften beweegactiviteiten voor mensen met dementie

14 oktober 2021

Op het gebied van beweging is Healthy Ageing Network Northern Netherlands (HANNN) actief met en voor mensen met dementie. Bewegen is belangrijk voor de gezondheid en om vitaal en sociaal actief te blijven. Er is reeds een ruim aanbod aan beweegaanbevelingen en oefeningen vanuit professionals en wetenschappers voor deze doelgroep. Toch is er weinig bekend over de motivatie, wensen, behoeften en barrières van deze doelgroep zelf ten opzichte van beweegactiviteiten. Dat is de reden dat HANNN een onderzoek heeft gedaan.

Resultaten onderzoek
Een van de uitkomsten is dat mensen met dementie zich bewust zijn van het feit dat bewegen gezond is. Men wil graag fit en soepel blijven en zo lang mogelijk meedoen in de maatschappij. Een selectie van de uitkomsten is verwerkt in het 'Beweegmanifest van mensen met dementie, voor mensen met dementie'Via de website van HANNN is een uitgebreider bericht en document te vinden met een samenvatting en conclusies van het onderzoek. HANNN is een uitgebreider bericht en document te vinden met een samenvatting en conclusies van het onderzoek.