Onderzoek 'Mentaal welbevinden Friese jongeren'

09 februari 2021

In een kwalitatief onderzoek onder Friese jongeren in het voortgezet onderwijs laat Annewieke van der Galien, student verpleegkunde, zien dat jongeren een hoge prestatiedruk en stress ervaren in het dagelijks leven. Dit onderzoek is in opdracht van GGD Fryslân uitgevoerd.

Onderzoeksresultaten samengevat

De druk op jongeren komt vanuit thuis en school, maar ook leggen jongeren veel druk bij zichzelf neer. De mentale druk op jongeren uit zich in psychosomatische klachten, zoals hoofdpijn en slecht slapen. De stress is terugkerend: na een ontspanmoment, zoals sport, is de stress er direct weer.

Over het onderzoek

De resultaten uit dit onderzoek komen overeen met grootschaliger onderzoek van het RIVM en UNICEF. Jongeren geven aan dat er een taboe rust op het onderwerp mentale gezondheid, en dat in het doorbreken van het taboe de oplossing zit. Psycho-educatie en laagdrempelige hulp en ondersteuning op school kan hieraan bijdragen.

Meer informatie

Het volledige rapport is beschikbaar op publiekegezondheid.nl. Meer informatie over dit onderzoek is op te vragen bij Mariëlle Bleeker, adviseur gezondheidsbevordering GGD Fryslân, via m.bleeker@ggdfryslan.nl.