Overmatig alcoholgebruik uitgesplitst naar inkomensgroep

22 september 2022

Voor het eerst is overmatig alcoholgebruik door het RIVM gepresenteerd naar geslacht, leeftijdsgroep en inkomensklasse.

Onderzoeksresultaten
Het meest opvallende is dat bij vrouwen van 65 jaar en ouder overmatig alcoholgebruik in de hoogste inkomensklasse (10%) ruim twee keer vaker voorkomt dan in de laagste inkomensklasse (3,9%). Deze cijfers komen van de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen via GGD'en, CBS en RIVM.