Overzicht 'Inzicht en Impact'

25 januari 2024

Friese Preventieaanpak al ruim drie jaar de plek voor preventie in Fryslân!

We hebben de afgelopen jaren samen met vele partners flink de schouders eronder gezet en echt mooie stappen gezet als het gaat om samen aan onze ambitie te werken; Een goede gezondheid en welzijn met gelijke kansen voor iedereen: ‘lyts, jong, grut en wiis’. Vol energie kijken we dan ook vooruit naar de komende jaren. 

Waar staan we nu? En waar gaan we naar toe? We hebben dit samengevat in een mooi overzicht.

Overzicht 'Inzicht en Impact'