Positieve Gezondheid in Fryslân in beeld via FSP

17 mei 2022

Onlangs heeft het FSP een eerste inzicht in de Positieve Gezondheid scores in Fryslân gepubliceerd.

Deze eerste inzicht in de Positieve Gezondheid scores in Fryslân is via deze link te vinden. Het doel is om via deze visualisatie integrale aanpakken van gezondheid te faciliteren en om het concept 'Positieve Gezondheid' door te ontwikkelen. In de toekomst wordt dit concept verdiept en ontdekt hoe het concept in de praktijk kan worden gebruikt. 

Interactieve visualisatie
Middels een representatieve steekproef is er een interactieve visualisatie gemaakt van hoe de inwoners in Fryslân zichzelf beoordelen op de zes indicatoren van Machteld Huber. Via de visualisatie kan er op verschillende persoonskenmerken (geslacht, inkomen, opleidingsniveau, regio, leeftijd en omvang woonkern) gekeken worden wat de verschillen zijn tussen groepen in Fryslân. Daarnaast zijn er ook grafieken over de gezondheidsdoelen van inwoners, welke hulp ze daarbij nodig hebben en andere gezondheidsinformatie.

Vragen
Heeft u nog vragen? Neem gerust contact op met Jesse David Marinus, Junior onderzoeker FSP via jdmarinus@fsp.nl of 06 373 348 10.