Preventief gezondheidsbeleid 2006-2018: Wat zijn de effecten en lessen?

08 juli 2021

Tussen 2006 en 2018 zijn veel landelijke initiatieven gestart om tabak- en alcoholgebruik te ontmoedigen, bewegen te stimuleren en overgewicht, diabetes en depressie te voorkomen. Vooral wettelijke maatregelen, zoals uitbreiding van het rookverbod en accijnzen, hebben eraan bijgedragen dat minder mensen gingen roken en/of overmatig alcohol dronken.

Zorgen voor een gezondere leefomgeving
Voor de andere speerpunten is het effect van de initiatieven minder duidelijk. Zorgen voor een gezondere leefomgeving is een van de lessen die te leren zijn, aldus het RIVM.

Meer informatie
Wilt u meer weten? Op deze pagina van het RIVM is meer informatie te vinden.