Regioplan Friesland

24 januari 2024

Het regioplan Friesland staat gepubliceerd op Juiste Zorg op de Juiste Plaats. Hierin staat de koers beschreven van wat er in de toekomst nodig is om de zorg beschikbaar en toegankelijk te houden voor iedereen in Fryslân.

Het regioplan is gebaseerd op het regiobeeld Friesland en tot stand gekomen na veel gesprekken met alle betrokken partijen in Fryslân.

Hieruit zijn de volgende opgaven gekomen:

  • Kansrijk opgroeien en gezond leven
  • Gezond ouder worden
  • Mentale gezondheid en veerkracht
  • Toekomstbestendig Medisch Specialistische Zorg

De rode draad in alle opgaven is het versterken van de mienskip, de sociale basis en het inzetten op preventie. Hiermee ligt er een uitdagende rol voor de Friese Preventieaanpak. De coalities binnen de Friese Preventieaanpak leveren een stevige bijdrage om de bovenstaande opgaven te gaan realiseren. Samen met het brede werkveld zetten we hier de komende jaren op in om de beweging van zorg naar gezondheid écht de kunnen gaan maken en werken we aan een goede gezondheid en welzijn met gelijke kansen voor iedereen in Fryslân.

Samen met de hele regio gaan we aan de slag om dit regioplan uit te voeren en werken we aan een goede gezondheid en welzijn met gelijke kansen voor iedereen in Fryslân!

Lees hier het Regioplan Friesland