Smokefree Challenge weer van start

14 november 2023

Op 1 november gaat de Smokefree Challenge weer van start, een wedstrijd voor klassen 1 en 2 van het voortgezet onderwijs. De leerlingen beloven om een halfjaar lang niet te roken, vapen of snus te gebruiken.

De belofte om niet te vapen of snus te gebruiken is dit jaar nieuw. De challenge is aangepast met lesmateriaal, informatie voor ouders, een kwartetspel en Smokefree-checks over VAPEN en SNUS.

Fryslân
Er doen in Fryslân exact 100 klassen mee van 15 verschillende scholen. Dat is een mooi aantal gezien het landelijke totaal van bijna 500!

De aanmeldtermijn is verlengd; scholen die nog willen meedoen kunnen zich tot medio december opgeven via www.smokefreechallenge.nl of door te mailen naar rookvrijegeneratie@ggdfryslan.nl (met naam klassen, aantal leerlingen, naam docent per klas en mailadres docent per klas).

Er is ook een vlog, bekijk deze hier