Studenten Rijksuniversiteit Groningen en NHL Stenden presenteren drie onderzoeksrapporten rondom preventie

09 maart 2023

Recent hebben meerdere studenten hun stageopdracht afgerond, met GGD Fryslân als opdrachtgever. Twee studenten verpleegkunde van NHL Stenden hebben onderzoek verricht naar de rol van verpleegkundigen bij valpreventie en naar een mogelijk nieuw functieprofiel voor verpleegkundigen gericht op preventie in het algemeen. Daarnaast heeft een groep studenten van de minor 'More Healty Years' van de Rijksuniversiteit Groningen via de methode 'Design Thinking' nagedacht over een manier waarop de beeldvorming over ouderen positief kan worden beïnvloed. Deze studenten hebben een concept ontwikkeld voor een specifiek maatjesproject.

Weergave onderzoeken 
Op de website van de Friese Preventieaanpak, onder 'Feiten en cijfers', kunt u de onderzoeken terugvinden:

  1. Hoe kunnen wij het waardeerperspectief een dominerende plaats geven in onze maatschappij? 
  2. Welke rol heeft de verpleegkundige bij valpreventie van ouderen van 65 jaar of ouder binnen de gemeente Leeuwarden? 
  3. Hoe kan een nieuw functieprofiel voor verpleegkundigen, gericht op preventie, binnen de gemeente Leeuwarden worden geïmplementeerd?