Subsidie informatie voor het programma 'Een rookvrij leven voor iedereen'

07 maart 2023

Steeds meer mensen stoppen met roken. Maar het aandeel mensen met een lage sociaaleconomische positie dat rookt, is al jaren stabiel rond de 26%. Onder hoogopgeleiden is dat 15%. Voor personen met een lage sociaaleconomische positie is een andere aanpak nodig dan bij hoogopgeleiden. Dit komt doordat hun gezondheidsproblemen ‘stapelen’ en samenhangen met sociale problemen, zoals werkloosheid, schulden of slechte huisvesting. Ook hebben zij op een andere manier behoefte aan hulp en ondersteuning bij het stoppen met roken.

Een rookvrij leven voor iedereen
Om deze reden is de domeinoverstijgende innovatieve wijkaanpak 'Een rookvrij leven voor iedereen' ontstaan. Het doel van deze aanpak is het creëren van een gezamenlijke aanpak die passend is voor het goede gesprek over roken en stoppen met roken in de wijk, door een team van professionals uit het sociaal domein en ervaringsdeskundigen. In Fryslân zijn reeds twee wijken gestart. 

Wilt u meedoen?

Wilt u als gemeente meedoen met de aanpak 'Een rookvrij leven voor iedereen'? Dan is deze subsidiemogelijkheid iets voor uw gemeente. 1 april 2023 is het eerstvolgende moment waarop een subsidieaanvraag kan worden ingediend. De twee andere momenten zijn op 1 juni 2023 en 1 september 2023. 

Meer informatie
Wilt u meer informatie? U kunt contact opnemen met Akke Hofstee (projectleider Rookvrije Generatie) via a.hofstee@ggdfryslan.nl. Daarnaast kunt ook contact opnemen met uw beleidsadviseur vanuit GGD Fryslân.