Ga naar de inhoud

Terugblik bijeenkomst 'Een gezonde voedselomgeving voor iedereen'

18 april 2024

Op donderdag 18 april 2024 organiseerden de coalities 'Gezond leven' en 'Fries Financieel Fundament', onderdeel van de Friese Preventieaanpak, twee inspirerende bijeenkomsten rondom het thema ‘Gezonde voeding voor iedereen!’ Een gezonde voedselomgeving voor iedere Fries, een mooie en belangrijke ambitie die steeds urgenter wordt. In het programma werd vanuit verschillende invalshoeken gekeken naar hoe hier invulling aan kan worden gegeven. We kijken terug op een waardevolle bijeenkomst.

Presentaties en documenten
Alle voedselinitiatieven in Fryslân in overzicht;
Gezonde voeding voor iedereen

Een ochtend vol inspirerende initiatieven
De ochtend werd gestart met de initiatiefnemers van de bijeenkomst over het belang van het thema, en ook het belang van de bijeenkomst. Daarna vertelden verschillende voedselinitiatieven, die het óók voor inwoners met een krappe beurs mogelijk maken om gezond te eten, hun verhaal. Loraine Westerneng (Stichting Sociaal en Vitaal) en Hester van der Werff (Stichting De Kleine Boerderij) zijn actief in sociale voedseltuinen, waar mensen in armoede zelf hun voedsel kunnen oogsten. Een leuke bijvangst is dat kinderen zien waar de voeding vandaan komt. Daarna was het de beurt aan Laura Viaene en Shania Lanen van Boeren voor Buren en Fjildmarkt. Zij werken samen met boeren en producenten om voedsel betaalbaar te houden. Shania: "We zijn een schakel in de keten en brengen de producent en de gezinnen dichter bij elkaar". Hierbij wordt gewerkt met ‘gered’ voedsel, zodat er minder voedsel verspilt wordt. Simon Dijkstra (De Buurtkok) kookt gezonde maaltijden voor de gemeenschap. Ze werken volgens het principe ‘koop een maaltijd, schenk een maaltijd’. De maaltijden worden tegen kostprijs aangeboden aan mensen in armoede, andere afnemers betalen meer om het initiatief te ondersteunen. De maaltijden die overblijven worden door de Voedselbank verspreid. Ook kwam de samenwerking van initiatieven en voedselbanken in Fryslân ter sprake. Mädi Cleerdin (voorzitter Distributiecentrum Voedselbanken Friesland) vertelde over de verschillende samenwerkingsverbanden. De Voedselbank is dan erg blij met de samenwerking met de gezonde initiatieven, zoals de sociale voedseltuin en de Fjildmarkt, als tegenhanger tegen de ongezonde producten die ze ontvangen. De ochtend werd afgesloten door Margreet Zeefuik (beleidsadviseur Sociaal Domein, gemeente Smallingerland). Ze deelde haar ervaringen en geleerde lessen. En ervaringsdeskundige Daphne illustreerde het verhaal met haar eigen ervaring.

De voedselomgeving in al haar facetten
Na een heerlijke gezonde lunch werd er ingezoomd op de (on)gezonde voedselomgeving. Onze voedselomgeving is de laatste jaren steeds ongezonder geworden. We worden steeds meer verleid tot het maken van ongezonde voedselkeuzes. Nynke Smidt deed de aftrap waarin ze meer vertelde over de voedselomgeving en volksgezondheid. Haar boodschap was heel duidelijk: Help mensen de verleidingen te weerstaan door het veranderen van de voedselomgeving. Daarna nam Andrea Werkman ons mee in hoe de voedselomgeving in kaart gebracht kan worden. Dit kan eenvoudig door scores te geven aan voedselaanbieders in een bepaald gebied, een negatieve score bij ongezonde aanbieders en een positieve score bij gezonde aanbieders. En de laatste spreker in de middag heeft inzicht verschaft in de wet- en regelgeving in Nederland met betrekking tot een gezonde voedselomgeving. De boodschap is dat dit zich bevindt in een complex juridisch landschap.

Aan de slag: De verandering op gang brengen
De presentaties lieten de deelnemers zien wat nodig is om de verandering op gang te brengen. Hierover gingen de deelnemers met elkaar, in kleinere groepen, in gesprek. Er werd, door de deelnemers, met veel betrokkenheid nagedacht over met welke partijen en stakeholders ze de verandering kunnen inzetten en met welke belangen ze dan rekening moeten houden. Ook werd gesproken over welke argumenten men in kan zetten om aan de slag te gaan met activiteiten, gericht op een gezonde voedselomgeving.

Corry Vlasma (Business Development Manager, Rabobank): “Door samen te werken met verschillende partners van het Fries Financieel Fundament maken we gezond eten uit de regio toegankelijk voor alle inwoners van Fryslân. En vooral voor mensen met een smalle beurs. De Rabobank is lokaal betrokken en draagt hier graag aan bij”.

Over de Friese Preventieaanpak
De toegevoegde waarde van de Friese Preventieaanpak ligt voornamelijk in het bundelen van alle kennis en ervaring én het maken van verbinding. Daarbij wordt ingezet op WETEN wat werkt, DELEN wat werkt en DOEN wat werkt. Binnen de Friese Preventieaanpak richt de coalitie 'Gezond leven' zich op de thema's roken, alcohol, gezond gewicht. De coalitie Fries Financieel Fundament werkt aan het thema financiële gezondheid.

Wilt u als professional uw kennis en expertise op het thema met ons delen? U bent van harte uitgenodigd om samen te werken binnen de besloten groepen ‘Gezond leven’ en 'Fries Financieel Fundament' op ons online samenwerkingsplatform.

Spreker Simon Dijkstra (De Buurtkok)