Terugblik Bijeenkomst Kansrijke Start in gemeente Harlingen

04 oktober 2023

Op dinsdag 26 september was de kick-off bijeenkomst voor Kansrijke Start in de gemeente Harlingen, georganiseerd door de lokale aanjager Kansrijke Start Albertine Visbeek.

Ze kijken terug op een inspirerende bijeenkomst, hierbij een samenvatting van die bijeenkomst.

Met het actieprogramma Kansrijke Start willen we (aanstaande) ouders helpen zodat hun kinderen zo gezond mogelijk hun leven starten.
Maar wat is kwetsbaar? Unaniem werd er gezegd dat het gaat om de eerste 1000 dagen van ieder kind en zijn/haar ouders in de gemeente Harlingen.
Ondersteunende programma’s en voorzieningen zijn voor iedereen toegankelijk, waarbij de gezinnen die dit nodig hebben een extra steuntje in de rug kunnen krijgen.

Het programma Nu Niet Zwanger (NNZ) wordt momenteel in de gemeente Harlingen geïmplementeerd binnen de zorg – en hulpverlening. De focus ligt op het normaliseren van het bespreken van een kinderwens zodat er op de uitkomst van dit gesprek geanticipeerd kan worden om aangesloten te blijven bij een cliënt
en deze zich gezien, gehoord en gesteund voelt in zijn/haar keuzes. Hier ligt ook meteen een mooi bruggetje naar Kansrijke Start, want als een cliënt een actieve kinderwens heeft wat is dan het passende zorg – en hulpverleners aanbod in de gemeente als dat extra steuntje in de rug nodig blijkt?

Tijdens de bijeenkomst kwam naar voren dat er natuurlijk al van alles gebeurd in de gemeente Harlingen aan programma’s en voorzieningen binnen die eerste 1000 dagen van een kind maar dat nog lang niet altijd inzichtelijk is wat er dan precies beschikbaar is en wie je daar dan voor moet benaderen. Dit is wat ik de aanjager Kansrijke Start nu vorm gaat geven middels een sociale kaart.

Momenteel loopt er in Harlingen een pilot voor een prenatale intake waarbij tijdens de maternale kinkhoestvaccinatie ook de mogelijkheid wordt geboden voor een intakegesprek bij de JGZ

waarbij ouders alvast kennis kunnen maken met de wijkverpleegkundige die zij ook op het consultatiebureau gaan treffen. Deze intake wordt gedaan vanuit de GIZ methodiek. Tijdens de bijeenkomst heeft JGZ verpleegkundige Astrid die ook de prenatale intake gaat doen hierover toelichting gegeven.

Elkaar weten te vinden en te versterken is belangrijk. Daar zijn we het allemaal over eens. Maar wat heb je daar voor nodig?
Kernbegrippen als veiligheid, vertrouwen, bereikbaarheid en continuïteit kwamen hierbij naar voren welke ten grondslag liggen aan samenwerking en samen beslissen. Deze kernbegrippen nemen we dan ook mee als uitgangspunt binnen Kansrijke Start in de gemeente Harlingen.

We hebben de bijeenkomst afgesloten door allemaal post-its in te vullen met daarop beschreven wat er goed gaat en waar je trots op bent m.b.t. het zorgaanbod, maar ook waar je kansen ziet.

Een mooie inspirerende bijeenkomst zo zijn er de komende maanden meer in de provincie te vinden.