Uitkomst onderzoek: Lage SES verhoogd risico op alcoholgerelateerde sterfte

01 april 2022

Onderzoekers van verschillende wetenschappelijke instellingen uit Canada hebben een systematische review en meta-analyse uitgevoerd naar de dosis-responsrelatie tussen socio-economische status (SES) en het alcoholgerelateerde sterfterisico bij volwassenen.

Dit onderzoek wijst uit dat mensen met een lage SES een verhoogd risico hebben op alcoholgerelateerde sterfte. Dit kan beleidsmakers helpen bij het stellen van beleidsprioriteiten.

Meer weten
Wilt u meer weten over dit onderzoek? Ga dan naar de website van het Trimbos-instituut.