Uitkomst onderzoek: Relatie tussen alcoholgebruik en ziekteverzuim

01 april 2022

Onderzoekers van verschillende wetenschappelijke instellingen uit Scandinavië en Nederland hebben een systematische literatuurreview uitgevoerd naar de relatie tussen alcoholconsumptie en ziekteverzuim bij de werkzame beroepsbevolking.

Uit dit onderzoek blijkt dat 94 associaties een positieve relatie vonden tussen alcoholconsumptie en ziekteverzuim, waarvan er 66 gebaseerd waren op longitudinale data.

Meer weten
Wilt u meer weten over dit onderzoek? Ga dan naar de website van het Trimbos-instituut.