Uitnodiging online webinar 'Welbevinden op school, een zaak van onderwijs én gemeente'

18 mei 2021

Op donderdag 3 juni 2021 (van 9.30-11.00 uur) organiseren Pharos, Expertisecentrum Gezondheidsverschillen en Trimbos-instituut de webinar: ‘Welbevinden op school, een zaak van onderwijs én gemeente’.

Waarom?
Gezondheidsverschillen en kansenongelijkheid nemen toe. Om het tij te keren, moeten onderwijs, hulpverleners én gemeente samen optrekken. In de webinar staat het belang van samenwerken op het terrein van welbevinden centraal en worden succesfactoren gedeeld. Diverse scholen en gemeenten delen hun ervaringen. Het belooft een interessante en inspirerende bijeenkomst te worden, zeker ook in het licht van de extra middelen die het Rijk beschikbaar stelt voor gemeenten en onderwijs.

Voor wie?
De webinar is bedoeld voor iedereen die binnen de gemeente werkt aan de mentale gezondheid van jeugd. Ambtenaren uit het sociaal domein, jeugd, preventie, onderwijs en gezondheid zijn van harte welkom. Evenals onderwijs en de uitvoerende partners van jongerenwerk, welzijn, GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst, jeugdgezondheidszorg, zorg voor de jeugd en buurt- en wijkteams.

Meer informatie of aanmelden
Lees hier meer over de webinar ‘Welbevinden op school, een zaak van onderwijs én gemeente’ en meldt u aan op Pharos.nl. U kunt zich voor dit event aanmelden via deze link.