Uitnodiging reeks VNG-webinars over alcohol

14 april 2021

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) organiseert een aantal webinars over het thema alcohol.

Wanneer?
De volgende staan op de planning:
21 april 2021 (09:30-11:00 uur): Risicogestuurd toezicht DHW, hoe doe je dat?
12 mei 2021 (10:00-11:30 uur): Het gebruik van testkopers in de nieuwe alcoholwet
25 mei 2021 (13:30-15:00 uur): Alcohol en de sportomgeving
31 mei 2021 (14:00-15:30 uur): Als drinken een probleem wordt. Een zaak van burger en gemeente
3 juni 2021 (13:00-14:30 uur): De studententijd en middelengebruik: onlosmakelijk met elkaar verbonden? Samen werken aan een gezonde studententijd

Waarom?
In het Nationaal Preventieakkoord zijn verschillende ambities en doelstellingen opgenomen om het alcoholgebruik in Nederland terug te dringen. Daarnaast wordt de alcoholwetgeving gewijzigd. In deze webinars wordt op diverse actuele thema’s ingegaan.

Meer informatie of aanmelden?
VNG organiseert deze webinars in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Drank- en Horecawetinspecteurs, het Trimbos-instituut, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Bureau Objectief. Wilt u meer informatie of wilt u zich aanmelden? Ga dan naar deze website.