Wat is de impact van een opleiding voor mensen in armoede en sociale ontsluiting

15 november 2022

Onderzoeksresultaten laten zien wat de impact en de Maatschappelijke Kosten Baten Analyse is geweest voor mensen in armoede en sociale ontsluiting, die de kans krijgen om een opleiding te volgen.

Over het onderzoek
Dit impactonderzoek voor 'Sterk uit Armoede' had twee invalshoeken:

  • De impact van de opleiding van 'Sterk uit Armoede' op de ervaringsdeskundigen inzichtelijk maken.
  •  De meerwaarde van het inzetten van opgeleide ervaringsdeskundigen van Sterk uit Armoede in kaart brengen.

Over 'Sterk uit Armoede'
'Sterk uit Armoede' is een expertisecentrum van ervaringsdeskundigen in generatiearmoede en sociale uitsluiting. Het is een ‘emancipatiebeweging’ van, voor en door mensen in armoede die als brug tussen systeem- en leefwereld fungeren. De missie: Armoede doorbreken met de mensen die het betreft.