“De Friese Preventieaanpak is dé plek waar alles over preventie in Fryslân samenkomt!”

18 mei 2021

De plek waar je wieg staat, kan de kwaliteit van de rest van je leven bepalen. Een wankele positie in de samenleving kan je zelfs jaren van je leven kosten. Via de Friese Preventieaanpak willen we stevig inzetten op preventie, zodat we in een later stadium een hoop narigheid voor veel inwoners in Fryslân kunnen voorkomen. De Friese Preventieaanpak is dé plek waar alles over preventie op het gebied van gezondheid en welzijn in Fryslân samenkomt. Of dit zinvol is in coronatijd? Jazeker en meer dan ooit! Een gezonde leefstijl versterkt namelijk je immuunsysteem.

Samen in één beweging
Friese Preventieaanpak is een Friese samenwerking die zich sterk maakt voor alle fasen van het leven. Voor pasgeborenen en jongeren, maar ook hun ouders, opa’s en oma’s. Binnen deze samenwerking vinden we het belangrijk dat iedere inwoner in Fryslân gelijke kansen heeft op een gezond leven in de breedste zin van het woord. Nu gebeurt er al veel in de wijken, in de Friese gemeenten, bij zorgverzekeraars, GGD Fryslân en onderzoeksinstituten in Noord-Nederland.

Ook diverse programma's zoals Nuchter over Gewicht, Nuchtere Fries, Rookvrije Generatie Fryslân, Kansrijke Start, Nu Niet Zwanger, Gezonde School, Jong Leren Eten, Gezonde Leefomgeving, Bloeizone Fryslân en Vitale Regio Fryslân dragen allemaal een steentje bij. Via de Friese Preventieaanpak willen we deze organisaties, programma’s en kennis samenbrengen. De tijd voor deze Friese Preventieaanpak is rijp. Er zijn heel wat organisaties, stichtingen, verenigingen, onderzoeksinstituten en alle 18 Friese gemeenten die graag willen bijdragen aan een goede gezondheid en welzijn voor alle inwoners van Fryslân.

Van Nationaal Preventieakkoord naar een Friese Preventieaanpak
GGD Fryslân, samen met een afvaardiging van een aantal Friese gemeenten, nam in 2019 het initiatief naar aanleiding van het Nationaal Preventieakkoord. Het Nationaal Preventieakkoord richt zich op roken, overgewicht en overmatig alcoholgebruik. In Fryslân hadden we al drie goedlopende provinciale programma's op deze thema's. Via de Friese Preventieaanpak willen we inzetten op het versterken en verder optimaliseren hiervan. We willen een hoger doel nastreven. Namelijk gelijke kansen op welzijn en een goede gezondheid voor iedereen in Fryslân. We willen daarbij breed inzetten op preventie: van ‘voorkomen dat’ tot ‘voorkomen van erger’. De Friese Preventieaanpak richt zich op alle fasen van het leven en houdt rekening met allerlei achterliggende factoren die van invloed zijn.

De eerste stappen
We bundelen (online) evenementen en losse gezondheids- en leefstijlnieuwsbrieven van onder andere diverse programma's en interventies. Nu hebben we één overzichtelijk middel met een groot bereik. Dat geldt ook voor kennisdeling via online events. We willen alle expertise, onderzoeksresultaten en ervaring over preventie niet verloren laten gaan. Door weten, delen en doen wat werkt, willen we dit zo goed mogelijk gaan borgen. Zo doen we onderzoek binnen de Friese Preventieaanpak. Deze resultaten delen we binnen de Friese Preventieaanpak. Onderzoeksvragen van gemeenten en samenwerkende organisaties bereiken sneller de juiste onderzoekers.

Bovendien is de samenwerking slimmer. In de gezondheidsnota’s vertalen de beleidsadviseurs van gemeenten speerpunten vanuit de Friese Preventieaanpak door naar een lokale aanpak. We brengen gemeenten en organisaties bij elkaar en vragen subsidies gezamenlijk aan. Zo ontstaat er een brede netwerksamenwerking op preventie in Fryslân. Het is mooi om te zien hoeveel mensen zich sterk maken voor gelijke kansen op een prettig en gezond leven voor iedereen in Fryslân.


Deze blog is geschreven door Anneke Meijer, programmamanager Friese Preventieaanpak.

Op de foto Anneke Meijer