"Als de pandemie iets duidelijk heeft gemaakt, is het dat leefstijl en achtergrond een grote rol spelen in het risico op gezondheidsschade.”

08 november 2021

Tot deze conclusie komt KPMG in hun recente rapport 'Dit zijn de lessen van 1,5 jaar coronacrisis'. Voor de gezondheidswetenschap is dit bij lange na geen nieuwe informatie. De les die ik daarom uit de crisis zou willen trekken, is dat de afstand tussen wat we als maatschappij weten en wat we feitelijk doen op het gezondheidsvlak te groot is.

Afstand verkleinen tussen 'weten' en 'doen'
Hoe kunnen we die afstand verkleinen? Meer samenwerken tussen kennis, beleid en praktijk ligt voor de hand. De grote vraag is echter hoe je die samenwerking vormgeeft. Met de Friese Preventieaanpak zijn we bezig daar een concreet antwoord op te formuleren. Dat doen we niet door op klassieke wijze vooraf allerlei onderzoeksvragen te formuleren en daar promotieplekken aan te verbinden. De werkwijze is veel intuïtiever en op maatwerk gericht. Gaandeweg de samenwerking ontstaan kennisvragen die soms gericht zijn op het verkrijgen van nieuwe kennis. Of juist kennisvragen, die bestaande inzichten, expertises en databronnen bijeenbrengen. Ik noem dat academisch praktijkonderzoek.

Maatschappelijke impact
Onderzoekers spelen in het academische praktijkonderzoek meerdere rollen. Natuurlijk die van onderzoeker, maar vaak ook die van kennismakelaar en project manager. Door mee te draaien in de Friese Preventieaanpak krijgen onderzoekers van Aletta Jacobs School of Public Health ervaring in de wereld van beleid, uitvoering en bestuur. Het belang van deze ervaringen mag niet onderschat worden. Voor de RUG vormen ze de sleutel voor het realiseren van maatschappelijke impact. En voor gemeenten betekent het meer toegesneden onderzoek dat niet in de la belandt, maar aan de basis staat van beter beleid. En daar profiteren inwoners van!

Deze blog is geschreven door Frederic van Kleef, Managing Director van Aletta Jacobs School of Public Health en lid van het Bestuurlijk platform van de Friese Preventieaanpak.