“Het is echt oké om hulp te vragen!”

05 oktober 2022

Als ouder van vier dochters weet ik als geen ander dat wat je als ouder nodig hebt heel individueel is. Niet alleen is elke ouder verschillend, maar ook elk kind is uniek. Een baby komt niet ter wereld met een gebruiksaanwijzing. Wat ben ik als moeder vooral in die begin jaren blij geweest met het formele en informele netwerk dat ik gelukkig om mij heen had en heb. De jeugdverpleegkundige die tegen mij, een uitgeput persoon met een tweeling die nog bijvoeding nodig had, zei: “Het is oké als het even niet meer gaat met de borstvoeding.” Wat was ik toen opgelucht. En dan alle hulp van familie en vrienden, die even op de kinderen wilden passen zodat ik kon bijslapen. Een breed informeel netwerk waarvan ik weet dat niet iedereen dat heeft, maar wel wat je iedereen gunt.

Momshaming
Hoewel ik stapelgek op mijn meiden ben, is het echt niet altijd ‘rozengeur en maneschijn’. Vooral na drie weken vakantie (met twee pré-puberende tieners), waarin we als gezin weer veel leuke herinneringen hebben mogen maken, ben ik eerlijk gezegd ook wel weer blij dat ik aan het werk mag. Voor mij is dit opladen om weer een leuke moeder te zijn, zodat ik, als ik vrij ben, alle aandacht voor ze kan hebben. Wat voor mij werkt, is natuurlijk niet universeel voor alle moeders. Ik verbaas mij dan ook nog steeds over ‘momshaming’: Kritiek geven op de ouderlijke keuzes die een moeder maakt en die afwijken van de keuzes die anderen zelf (zouden) maken. Dit ‘momshaming’ gebeurt helaas nog vaak. Denk aan het wel of niet geven van borstvoeding of de keuze om de kinderen naar de oppas te brengen, zodat je zelf kan gaan sporten. Ik durf dit laatste al niet eens meer op social media te plaatsen, maar dit is wel wat ik doe. Sporten en werken heb ik nodig om als ouder stevig in mijn schoenen te kunnen staan. Daarin maak ik keuzes die wellicht afwijken van anderen en dat is oké.

Het is echt oké om hulp te vragen

Er zijn ouders die een gebrek hebben aan een sociaal of financieel vangnet of met psychische problemen kampen. Hoe fijn is het dan als de keten rondom deze kwetsbare ouders goed geregeld is. Geen taboe meer om hulp te vragen, het is echt oké als je even hulp nodig hebt. Alle ouders zijn immers kwetsbaar als ze voor het eerst ouder worden en zitten vaak vol met vragen.

Iedereen een kansrijke start in Fryslân

Als aanjager van Kansrijke Start (via GGD Fryslân) in combinatie met mijn trekkersrol binnen de coalitie ‘Ouderschap’ (via de Friese Preventieaanpak), maak ik mij sterk voor alle ouders en kinderen in Fryslân. Vanuit het programma ‘Kansrijke Start’ willen we dat ieder kind in Fryslân een Kansrijke Start krijgt. Het is gebleken dat de gezondheid van een kind voor, tijdens en na de geboorte een belangrijke voorspeller is van fysieke en/of mentale problemen op latere leeftijd (Bron: kansrijkestart.nl). De eerste 1.000 dagen van een kind zijn kortom cruciaal.

Hét verschil maken
Het doel van de coalitie ‘Ouderschap’ is ouders in Fryslân via samenwerkende organisaties zo goed mogelijk faciliteren wat zij bij de komst van een baby nodig hebben. Dit ook met het oog op universele en selectieve preventie oftewel ‘voorkomen van’ tot ‘voorkomen van erger’. Vanuit de Friese Preventieaanpak, waar onze coalitie een onderdeel van is, werken diverse organisaties en programma’s als Kansrijke Start in Fryslân nauw met elkaar samen. Door alle kennis en ervaring binnen ons netwerk samen te brengen, kunnen we het voor (aanstaande) ouders en het kind hét verschil maken. Het biedt daarnaast meer mogelijkheden. Zo zouden we binnen onze coalitie op termijn ook van betekenis kunnen zijn voor ouders in de volgende levensfase van kinderen: van ‘Lyts’ (tot 4 jaar) naar ‘Jong’ (van 4 tot 12 jaar).

De stappen

Met elkaar zetten we stappen. Een concreet voorbeeld is het prenataal huisbezoek. Zo kunnen gemeenten via de JGZ vanaf 1 juli 2022 een huisbezoek aan zwangeren en gezinnen in een kwetsbare situatie aanbieden. Dit is een mooi voorbeeld van een hulpmiddel wat bij kan dragen aan ons doel om een kansrijke start voor alle kinderen in Fryslân mogelijk te maken.

Een paar vragen aan u

Tot slot heb ik een paar vragen aan u: Welke ideeën heeft u over ouderschap in Fryslân? Hoe kunnen we ouders faciliteren en gezamenlijk hét verschil maken voor ouders én kinderen door hen een kansrijke start te bieden? Ik ben erg benieuwd naar uw ideeën, kennis en ervaring en verwelkom u graag bij onze coalitie ‘Ouderschap’.

Thea Westerink-Swierstra, aanjager Kansrijke Start Fryslân en trekker coalitie Ouderschap via de Friese Preventieaanpak. Hieronder op de foto staat Thea met haar vier dochters.