Ga naar de inhoud

Overzicht levensfase 'Grut'

'Grut' (18 tot 67 jaar)

Onder levensfase ‘Grut’ binnen de Friese Preventieaanpak verstaan we voor het gemak de levensfase van 18 tot 67 jaar. Echter, niet alle wetenschappelijke onderzoeken zijn exact op deze levensfase ingericht en mogelijk overlappen uitkomsten meerdere levensfasen.

Hieronder vindt u een totaal overzicht van alle onderzoeken rond levensfase 'Grut'.