Lerend netwerk 'Positieve gezondheid'

Over het lerend netwerk
Een lerend netwerk deelt haar kennis ('Weten wat werkt') aan alle coalities van de FPA en vice versa.
Het lerend netwerk ‘Positieve gezondheid’ levert een bijdrage aan alle levensfases en doelstellingen van de Friese Preventieaanpak, met name waar het gaat om veerkracht, gezond zijn, balans en een zo goed mogelijke mentale en fysieke gezondheid, door de vorming van een netwerk van professionals. Het netwerk is gericht op kennisdeling over positieve gezondheid, ervaringen in de provincie uitwisselen, gerichte gezamenlijke onderzoeksagenda en het toewerken naar een actieprogramma op domeinoverstijgende samenwerking gericht op de transitie naar een Positief Gezonde Provincie Fryslân. Deze benadering sluit aan bij de leefwereld van inwoners en draagt bij aan het verkleinen van de verschillen in gezondheid en welzijn tussen de Friese inwoners.

Samenwerken
Wilt u met ons samenwerken? U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen aan ons lerend netwerk via ons online samenwerkingsplatform. Via deze link komt u direct terecht in de open groep.

Meer informatie
Wilt u meer weten of heeft u een vraag? Neem contact op met Julia Wijnia (trekker ‘Positieve gezondheid’) via j.wijnia@rosfriesland.nl.