Ga naar de inhoud

Kenniswerkplaats Gezond Fryslân

Over de Kenniswerkplaats
In Fryslân werken veel kennisinstellingen op het gebied van publieke gezondheid. Het doel van de Kenniswerkplaats Gezond Fryslân is om de verschillende expertises van deze Friese kennisinstellingen te verenigen om echt gezamenlijk te werken aan een goede gezondheid en welzijn met gelijke kansen voor iedereen. De kenniswerkplaats versterkt zo de WETEN poot van de FPA. Om dit te kunnen doen heeft de Kenniswerkplaats een sterke verbinding met de coalitietrekkers, zodat wetenschappelijke kennis en kennis en vragen uit de praktijk goed op elkaar aansluiten.  

Welke instellingen zijn betrokken bij de Kenniswerkplaats?
Aletta Jacobs School of Public Health, Campus Fryslân – Rijksuniversiteit Groningen, GGD Fryslân, Medisch Centrum Leeuwarden, NHL Stenden Hogeschool, Partoer, Planbureau Fryslân en ROS Friesland.

Meer informatie of samenwerken
Neem contact op met Jesse David Marinus van Planbureau Fryslân via JDMarinus@planbureaufryslan.nl