Basisvaardigheden

Over de coalitie
Binnen de coalitie ‘Gezondheidsvaardigheden’ wordt kennis en over dit thema gedeeld en is er een samenwerking met relevante partijen. Gezondheidsvaardigheden is het overkoepelende begrip voor basisvaardigheden, zoals lezen, schrijven, rekenen en ook digitale vaardigheden. Om mee te kunnen doen in de samenleving zijn goede gezondheidsvaardigheden van groot belang.
Er gebeuren al mooie dingen op dit onderwerp in Fryslân, bijvoorbeeld op laaggeletterdheid. Tege-lijkertijd is er nog veel versnippering. In deze coalitie werken diverse gemeenten (vanuit centrum-gemeente Leeuwarden), het Friesland College, Fers en Friese Bibliotheken samen.

Samenwerken
Wilt u uw kennis en expertise op dit thema met ons delen? U bent van harte welkom om deel te nemen aan de besloten groep ‘Gezondheidsvaardigheden’ op ons online samenwerkingsplatform. Via deze link kunt u lid worden van de coalitie.

Meer informatie
Wilt u meer weten of heeft u een vraag? U kunt dan contact opnemen met Daniël Pit of Janneke Liemburg (coalitietrekkers 'Basisvaardigheden'). 

Voorbeelden van initiatieven