Gedachtegoed 'Positieve gezondheid'

Gedachtegoed 'Positieve gezondheid'

Het gedachtegoed Positieve Gezondheid deelt haar kennis over het onderwerp en de aanpak van de ketenaanpak Welzijn op Recept op 1 Sociaal Domein.

Door gebruik te maken van gedachtegoed Positieve Gezondheid wordt het mogelijk om anders te denken en te doen.

Gezondheid is vanuit deze blik meer dan alleen je lichaamsfuncties, je sociaal en mentaal welbevinden horen ook erbij, en is een manier om vooral gezondheid te stimuleren. De focus ligt op mogelijkheden in plaats van de beperkingen en spreekt zoveel mogelijk aan op eigen motivatie en drijfveren.

Door gezondheid op deze manier te benaderen worden andere gesprekken tussen professionals en inwoners gevoerd en wordt het beschermen en bevorderen van gezondheid een groter beleidsonderwerp voor gemeenten, zorgorganisaties en  zorgverzekeraar. 

Het gedachtegoed is gericht op kennisdeling over positieve gezondheid, ervaringen in de provincie uitwisselen, gerichte gezamenlijke onderzoeksagenda en het toewerken naar een actieprogramma op domeinoverstijgende samenwerking gericht op de transitie naar een Positief Gezonde Provincie Fryslân. Daarnaast is er informatie te vinden over uitrol van de Ketenaanpak Welzijn op Recept in de provincie.

Samenwerken
Wilt u met ons samenwerken? U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen aan ons lerend netwerk via ons online samenwerkingsplatform. Via deze link komt u direct terecht in de open groep.

Meer informatie
Wilt u meer weten of heeft u een vraag? Neem contact op met Julia Wijnia (trekker ‘Positieve gezondheid’) via j.wijnia@rosfriesland.nl