Lerend netwerk 'Gebieds-, wijk- of dorpsaanpak'

Over het lerend netwerk
Een lerend netwerk deelt haar kennis ('Weten wat werkt') aan alle coalities van de FPA en vice versa.
Het lerend netwerk Gebieds-, wijk,- of dorpsaanpak wil alle kennis en ervaring uitwisselen over wijk-, dorps-, en gebiedsaanpakken in diverse Friese gemeenten, waaronder ook de Bloeizones, inwonersinitiatieven en bottom-up interventies.
In dit netwerk is iedereen een deskundige – bijvoorbeeld vanuit eigen ervaring, de praktijk of beleid. Het lerend netwerk zet in op de kracht van de Mienskip bij preventie.

Samenwerken
U bent van harte welkom om samen te werken binnen de besloten groep ‘Gebieds-, wijk- of dorpsaanpak’ op ons online samenwerkingsplatform. Via deze link kunt u zich aanmelden voor het lerend netwerk op het platform.

Meer informatie
Wilt u meer weten of heeft u een vraag? Neem contact op met Jesse David Marinus (trekker ‘Gebieds-, wijk- of dorpsaanpak’) via jdmarinus@planbureaufryslan.nl.