Mentale gezondheid

Over de coalitie
De coalitie ‘Mentale gezondheid’ focust zich op het bevorderen van de mentale gezondheid van alle Friese inwoners. De coalitie richt zich op alle levensfases van de Friese Preventieaanpak en legt de nadruk op de ‘key moments’ van deze levensfases die van invloed kunnen zijn op de mentale gezondheid van onze Friese inwoners. Om dit te bepalen worden onderzoeken vanuit het Trimbos (2021, 2022) gebruikt én wordt er geïnventariseerd wat er allemaal gebeurt in Fryslân.

Samenwerken
Wilt u als professional bijdragen aan de coalitie ‘Mentale gezondheid’? U bent van harte welkom om deel te nemen aan de besloten groep op ons samenwerkingsplatform. Via deze link kunt u lid worden van de coalitie ‘Mentale gezondheid’.

Meer informatie
Wilt u meer weten of heeft u een vraag? Neem contact op met Silvia de Roos (coalitietrekker ‘Mentale gezondheid’).