Participatie - Fryslân Werkt

Over de coalitie
Binnen de coalitie ‘Participatie - Fryslan Werkt’ is de bestaande netwerkorganisatie ‘Fryslân Werkt’ aangehaakt. Fryslân Werkt gelooft in een eerlijke kans en een passende plek voor iedereen op de arbeidsmarkt. De netwerkorganisatie ondersteunt werkgevers in Fryslân bij het bieden van werk en het vinden en behouden van personeel. Daarnaast helpt men iedereen die moeite heeft om zelfstandig een baan te vinden en te behouden. Immers, het doen van (vrijwilligers)werk draagt bij aan de verbetering van de (mentale) gezondheid.

Samenwerken
Wilt u met ons samenwerken? U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de besloten groep ‘Fryslân Werkt - Participatie’ op ons online samenwerkingsplatform. Via deze link kunt u lid worden van de coalitie.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op de website van Fryslân Werkt. Heeft u een vraag? Neem contact op met Nynke Hogenhuis (coalitietrekker 'Participatie - Fryslân Werkt').