Nu Niet Zwanger

Het programma Nu Niet Zwanger ondersteunt kwetsbare mensen om een bewuste keuze te maken over het moment van hun kinderwens, zodat zij niet onbedoeld zwanger raken. Dit is mogelijk wanneer professionals hierin actief begeleiden, beginnend bij een eerlijk gesprek over kinderwens, seksualiteit en anticonceptie. Zij sluiten daarbij aan bij de dagelijkse leefwereld van de cliënt en verkennen met hen welke vragen, emoties, ideeën en drempels er bestaan.

Meer informatie
Heeft u een vraag of wilt u meer weten? Neem dan contact op met Margreet van der Meijde, projectleider Nu Niet Zwanger Friesland, via m.vandermeijde@ggdfryslan.nl of 06-21365404. U vindt ook meer informatie op de website.

Naar de website met informatie over Nu Niet Zwanger