Gezond ouder worden in 2040 begint al vóór de conceptie

21 december 2021

"Gezond ouder worden begint al vóór de conceptie." Zo verwoordt Margreet de Graaf, directeur Publieke Gezondheid GGD Fryslân, het onlangs in dit filmpje van 'Ouder Worden 2040'. Hierin wordt duidelijk dat met alle preventie-activiteiten voor de jeugd er al hard gewerkt wordt aan goede gezondheid in een latere levensfase.

Zie hier dit filmpje van 'Ouder Worden 2040'. Voorbeelden zijn Rookvrije Generatie en het stimuleren van water drinken via bijvoorbeeld Gezonde School. Hiermee worden de kansen op kanker en overgewicht verkleind. Deze ziektes en problemen leiden meestal pas op latere leeftijd tot beperkingen.

Inzetten op jeugd én ouderen
Naast alle inzet voor een gezonde jeugd, is er ook urgentie om iets voor de ouderen van nu en in de toekomst te doen. Al is het alleen al omdat de zorg van nu op termijn niet houdbaar is met een sterk veranderende bevolkingssamenstelling. Binnen het programma 'Ouder Worden 2040' werken samenwerkende organisaties, waaronder GGD Fryslân, in opdracht van het ministerie van VWS, scenario’s voor de toekomst uit. 

Meer informatie
Wilt u meer weten? Ga dan naar deze website van 'Ouder Worden 2040'.