Startfoto 'Gezondheid & Welzijn' in Fryslân

09 februari 2022

In opdracht van de Friese Preventieaanpak is er een startfoto ‘Gezondheid & Welzijn’ in Fryslân ontwikkeld.

Startfoto
Deze startfoto (factsheets; geüpdatet op 31 mei 2022) geeft een beeld van hoe het op dit moment gesteld is wat betreft de gezondheid en welzijn van inwoners in Fryslân. Binnen de Friese Preventieaanpak hebben samenwerkende organisaties de ambitie om meer gezonde jaren voor deze inwoners mogelijk te maken met gelijke kansen voor iedereen. Deze inventarisatie en de opbrengsten uit de eerder georganiseerde Denktanks dienen als onderbouwing van de prioriteiten waar organisaties binnen de Friese Preventieaanpak op willen samenwerken.

Deze factsheets zijn in opdracht van de Friese Preventieaanpak ontwikkeld door onder andere de Aletta Jacobs School of Public Health.