Ga naar de inhoud

Overzicht levensfase 'Wiis'

'Wiis' (ouder dan 67 jaar)

Onder levensfase ‘Wiis’ binnen de Friese Preventieaanpak verstaan we voor het gemak de levensfase 67 jaar en ouder. Echter, niet alle wetenschappelijke onderzoeken zijn exact op deze levensfase ingericht en mogelijk overlappen uitkomsten meerdere levensfasen.

Hieronder vindt u een totaal overzicht van alle onderzoeken rond levensfase 'Wiis'.