Achtergrond

De doelgroep ouderen wordt vanwege de dubbele vergrijzing alsmaar groter en zichtbaarder en behoeft daardoor meer aandacht. We geven u hier handvatten voor het effectief bereiken van de doelgroep ouderen.

Fitaal Wiis model

Het expertteam ouderen van GGD Fryslân verkent waar de focus moet liggen op het gebied van preventie. Hoe kunnen ouderen zich voorbereiden op een vitale oude dag? Hiervoor zijn gesprekken gevoerd met de ouderen zelf, ketenpartners, onderzoekers, beleidsmakers en bestuurders. De opbrengsten vindt u terug in het uitgebreide rapport Vitaliteit in de derde levensfase - Adviesrapport over de bijdrage van GGD Fryslân voor meer gezonde jaren. In dit rapport is het Fitaal Wiis model gepresenteerd dat handvatten biedt voor een gesprek met beleidsmakers in de richting van vitaal ouder worden en de basis vormt voor de aanpak.

Aan de slag

Met actuele akkoorden, zoals het Integrale Gezondheids Akkoord (IZA), het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO) en het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA), komen ouderen meer in beeld bij landelijke en lokale overheden. Zo komt er steeds meer focus op preventie en met de meest recente SPUK regeling (specifieke regeling) krijgen gemeenten ook taken en financiële mogelijkheden om de preventie voor ouderen vorm te geven, bijvoorbeeld op het gebied van valpreventie en het voorkomen en verminderen van eenzaamheid. De komende jaren zullen veel verschillende partijen hierin een taak krijgen: welzijnsorganisaties, gemeenten, (thuis)zorgorganisaties, sportaanbieders, woningcorporaties, inwonerinitiatieven en anderen. Daarom bieden wij deze toolbox aan met concrete handvatten, ervaringen uit het veld en tips en informatie over dit onderwerp.

Wilt u meer weten over de bevolkingsopbouw in uw gemeente? Kijk dan hier. Wat betreft gezondheid en leefstijl per buurt, wijk en gemeente en het percentage ouderen met een broze gezondheid kijkt u in de Buurtatlas.

We bieden u in deel twee extra informatie over communicatie met deze doelgroep, met achtergrondinformatie en handzame tips & tricks. Maar al te vaak is er immers aanbod voor ouderen, maar zijn zij hiervan onvoldoende op de hoogte.


Niet alle documenten op deze pagina zijn digitaal toegankelijk. Komt u een document tegen dat niet digitaal toegankelijk is, maar wilt u deze wel graag lezen? Neem dan contact met ons op via info@friesepreventieaanpak.nl