Fitaal Wiis

De Friese bevolking kent steeds meer ouderen, die ook nog eens fors ouder worden dan voorheen. Het is belangrijk dat deze ouderen zo lang mogelijk gezond en vitaal blijven. Dit is vooral fijn voor henzelf, maar ook voor ons allemaal: Gezonde ouderen kunnen een belangrijke rol vervullen in de samenleving.

De komende jaren zal de focus van lokale overheden op preventie liggen, als het om ouderen gaat. Welzijnsorganisaties, gemeenten, sportaanbieders, (thuis)zorgorganisaties en GGD Fryslân zullen hier de komende jaren mee aan de slag gaan.


Met deze online omgeving willen we u handvatten bieden, ervaringen uit het veld delen en tips en informatie aanreiken hoe inwoners vitaal oud(er) kunnen worden. Dit doen we in twee delen, die allebei bestaan uit zes hoofdstukken. Klik op één van de twee rode blokken hieronder om door te gaan naar de toolbox. 


Niet alle documenten op deze pagina zijn digitaal toegankelijk. Komt u een document tegen dat niet digitaal toegankelijk is, maar wilt u deze wel graag lezen? Neem dan contact met ons op via info@friesepreventieaanpak.nl.