Hoe bereikt u de oudere generaties?

Met Fitaal Wiis wil GGD Fryslân de kans op een vitale oude dag bij Friese ouderen vergroten, door hen te verleiden om aan de slag te gaan met thema’s als bewegen en gezondere voeding en hen bewust maken van de risico’s op eenzaamheid. Als u beleid wilt omzetten in daden en activiteiten, is het uiteraard van groot belang dat de doelgroep ouderen zich aangesproken voelt en mee gaat doen.

Ouderencommunicatie

Hoe bereikt u de Friese ouderen? Hoe kunt u met een brochure, een website, een stukje in de krant of een item op lokale radio of tv de ouderen stimuleren om aan de slag te gaan met vitaliteit en een gezonde oude dag? Wat zijn factoren en uitwerkingen om deze ouderen daadwerkelijk te bereiken? We hebben een aantal belangrijke uitgangspunten van ouderencommunicatie voor u benoemd en geven voorbeelden voor een effectieve uitwerking daarvan. Allereerst geven we graag meer informatie over de levensfase waarin ouderen zich bevinden en over de mindset die dat met zich meebrengt. Het is goed om daar meer over te weten, want dat is immers de voedingsbodem waarin de informatie van gemeenten gaat ‘landen’ bij de ouderen. Vervolgens gaan we in op gedragsverandering en de manieren waarop u ouderen kan verleiden om mee te gaan doen aan interventies en welke communicatiemiddelen dan het beste werken.

Top 3 spelregels

Heel kort samengevat kent communicatie drie belangrijke spelregels.

  1. De beleidsvoornemens gaan over oudere mensen van vlees en bloed, dus het is belangrijk om u in te leven in hun belevingswereld.
  2. Bij communicatieuitingen, zoals flyers en brochures, beslist uw oudere in een fractie van een seconde: Is dit iets voor mij? Pakkende woorden en beelden zijn dus cruciaal!
  3. Alle communicatie is gevoel. Een lezer, kijker of luisteraar wil zichzelf er altijd in kunnen herkennen. Hoe krijgt u dat voor elkaar? Dat gaan we hier toelichten. Veel leesplezier! Wilt u meer weten? Neem dan contact op met expertteamouderen@ggdfryslan.nl.

Niet alle documenten op deze pagina zijn digitaal toegankelijk. Komt u een document tegen dat niet digitaal toegankelijk is, maar wilt u deze wel graag lezen? Neem dan contact met ons op via info@friesepreventieaanpak.nl.