23 november 2021: Uitnodiging online 'speed-meet' bespreekbaar maken cannabisgebruik jeugd

15 november 2021

Op 23 november 2021 (van 11.00 tot 12.00 uur) organiseert het Trimbos-instituut een online ‘speed-meet’ over het bespreekbaar maken van problematisch cannabisgebruik in de jeugdhulp.

Aanleiding
Cannabisgebruik en -problematiek komt vaker voor bij jongeren die al in een kwetsbare positie zitten, zoals jongeren in de jeugdhulp. Zo is uit het onlangs gepubliceerde Explore-onderzoek gebleken dat cannabisgebruik onder jongeren die verblijven in de residentiële jeugdzorg (RJZ) veel hoger ligt dan onder leeftijdsgenoten in het reguliere onderwijs.

Voor wie?
Deze online speed-meet is voor professionals van jeugdhulpinstellingen en preventieafdelingen van regionale instellingen voor verslavings-zorg (IVZ).

Aanmelden
U kunt zich voor het webinar aanmelden via deze link. Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met projectmedewerker Gijs Jobse  via GJobse@trimbos.nl.