Onze acht thema's

In het Nationaal Preventieakkoord is gekozen voor de thema’s ‘roken’, ‘problematisch alcoholgebruik’ en ‘overgewicht.’ Ook in Fryslân spelen deze leefstijlthema’s een belangrijke rol. Er zijn programma’s actief als: Rookvrije Generatie Nuchtere Fries en Nuchter over Gewicht. Echter, voor een goede gezondheid en welzijn met gelijke kansen voor iedereen is een bredere insteek nodig. Het is bekend dat armoedeproblematiek, onvoldoende sociaal netwerk of andere sociaaleconomische omstandigheden leiden tot afname van het doenvermogen als gevolg van stress (WRR, 2017). Met doenvermogen wordt bedoeld het niet-cognitieve vermogen, zoals een doel stellen en een plan maken, in actie komen, volhouden en om kunnen gaan met verleidingen en tegenslag. 

Het bevorderen van gezond gedrag via leefstijlverandering heeft dus minder effect als er geen rekening wordt gehouden met achterliggende omstandigheden. Om deze redenen zet de Friese Preventieaanpak in op hiernaast genoemde thema’s. Al deze thema’s zijn van invloed op het bevorderen van gezondheid en gezond gedrag. 

Onze coalities
Wilt u weten welke coalities (en betrokken programma's en interventies) binnen de Friese Preventieaanpak actief zijn?

Ga naar 'Onze coalities'Verbinding Thema's