Onze coalities

Samen werken we aan onze gezamenlijke ambitie 'een goede gezondheid en welzijn met gelijke kansen voor iedereen in Fryslân' door ‘Weten-Delen-Doen’. In elke coalitie baseren we ons op het gedachtegoed Positieve Gezondheid en jagen we het versterken van de sociale basis na. Een sterke sociale basis heeft een relatie met alle opgaven en is nodig om de transitie van zorg naar gezondheid te kunnen maken de komende jaren.

Coalities
Een coalitie binnen de Friese Preventieaanpak is een resultaatgerichte netwerksamenwerking, waar organisaties elkaar vinden op een gezamenlijke opgave, thema of binnen diverse programma’s en interventies die Fryslân rijk is.

Ga naar alle samenwerkende organisaties