De Friese Preventieaanpak kijkt terug op een succesvol congres 'Opgaven in Preventie'

25 maart 2024

Preventie wordt op waarde geschat! Donderdag 14 maart 2024 organiseerde de Friese Preventieaanpak het congres ‘Opgaven in Preventie’. Nog nooit is het draagvlak voor preventie zo groot geweest. En dat bleek ook uit de opkomst, ruim 150 mensen bezochten het congres.

Onder leiding van dagvoorzitter Marijke Roskam ging het congres van start. Karin de Ruijsscher, strategisch beleidsadviseur van GGD Fryslân, vertelde een inspirerend verhaal over de kantelpunten in 30 jaar gezondheidsbeleid en preventie in Fryslân. Herkenbaar hoe er al jaren ingezet wordt op preventie en uitdagingen vroeger en in de toekomst. Daarna vertelde Marja de Jong, adviseur publieke gezondheid GGD IJsselland, over hoe participatief actieonderzoek bijdraagt aan de gezonde wijkaanpak in de praktijk. Marja deelde haar bevindingen uit haar promotieonderzoek en besprak hoe de gebruikte (onderzoeks)methoden in de praktijk konden worden ingezet en wat dat oplevert voor de gezondheid.

Harde doelen

De ochtend werd afgesloten door Jochen Mierau. Volgens Jochen Mierau zijn stevige gezondheidsdoelen en onderbouwing door middel van gezondheidsdata op het gebied van preventie nodig. Deze doelen en data moeten stevig verankerd worden in wetgeving. “Preventie hoeft zich daarbij niet terug te verdienen, het gaat om een andere manier van kijken naar bewijs voor preventie.” zegt hij. Daarnaast refereerde Jochen aan een beleidsnota van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport waarin al jaren geleden werd aangegeven dat “Slechts een klein gedeelte van de gezondheid beïnvloedbaar is door het gezondheidszorgsysteem. Daarom zal in de komende jaren meer aandacht gericht moeten zijn op de factoren die gezondheid bedreigen en niet alleen op het genezen van ziekten.”

Inspirerende praktijkvoorbeelden

Het congres werd afgesloten met twee inspirerende praktijkvoorbeelden uit de provincie. De aanpak Leeuwarden Oost en ‘Rookvrij leven voor iedereen in Harlingen’ werden uitgelicht. Er was veel ruimte voor interactie. Jongeren uit Leeuwarden Oost namen de zaal mee in hoe het is om op te groeien in Leeuwarden Oost en wat dit betekent voor de kansen op gezondheid. Een opbouwwerker in Harlingen werkt samen met GGD Fryslân op een andere manier aan de aanpak rondom roken. Dit doet zij samen met inwoners en vanuit een geheel ander perspectief.

Anneke Meijer, programmamanager van de Friese Preventieaanpak, blikt terug: “Het was een geslaagd congres waarmee wij weer een stap hebben gezet om samen te werken aan preventie in Fryslân. Hierbij hebben wij iedereen nodig!”

Jochen Mierau