Studentenonderzoek RUG: Hoeveel aandacht is er voor verbinding medische zorg en sociaal domein?

06 september 2022

Twee studenten Geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen hebben in het voorjaar van 2022 de Friese nota's volksgezondheid bestudeerd op de verbinding tussen het medische en het sociale domein.

Op de vraag: "Hoeveel aandacht is er binnen gemeenten voor de verbinding tussen de medische zorg en het sociaal domein?" vindt u in deze beleidsnotitie de veelgenoemde knelpunten, adviezen en diverse aanbevelingen. De uitdagingen zijn de stijgende zorgkosten en toenemende zorgvraag jeugd, het toekomstig tekort aan zorgpersoneel en de toenemende gezondheidsverschillen. De behoefte is de juiste zorg op de juiste plek met een beweging richting preventie.