Thema 'Psychosociale gezondheid'

Wat is het?

Onder het thema 'Psychosociale gezondheid' vallen mentaal welbevinden en psychosociale problemen. Immers, gezondheid is meer dan alleen niet-ziek-zijn. Het gaat ook over het aanpassingsvermogen en eigen regie voeren in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen die iedereen in het leven tegenkomt.

Toenemende druk
De druk op ons dagelijkse leven neemt toe. Meer mensen hebben moeite om een balans te vinden tussen stress en ontspanning. De samenleving krijgt op verschillende gebieden te maken met toenemende druk. Dit kan stress en gezondheidsproblemen veroorzaken. Zo ervaren scholieren en studenten steeds meer prestatiedruk. Op de arbeidsmarkt zorgt de flexibilisering van arbeidsrelaties voor meer bestaansonzekerheid. Daarnaast zijn we door de digitalisering meer bereikbaar en loggen we minder uit van ons werk.

Aandacht
Het kunnen omgaan met deze druk in het dagelijks leven wordt steeds belangrijker. 


Vooral voor de groep mensen die werk, zorg voor de kinderen en/of mantelzorg moet combineren lijken veel drukverhogende ontwikkelingen samen te komen. Ook moeten we oog hebben voor maatschappelijke oorzaken zoals: armoede, schulden, taalachterstand, hoge verwachtingen en groepsdruk bij jongeren. Deze aspecten maken mensen kwetsbaarder voor overbelasting en andere psychische klachten. Het is belangrijk dat er zowel in de nulde lijn en op scholen, als in de eerste en tweede lijn aandacht wordt besteed aan deze aspecten.

Psychosociale Gezondheid