Onze coalities en lerende netwerken

We werken samen aan onze gezamenlijke ambitie 'een goede gezondheid en welzijn met gelijke kansen voor iedereen in Fryslân' door ‘Weten-Delen-Doen’ binnen de voorgestelde coalities en lerende netwerken.

Coalities en lerende netwerken
Een coalitie binnen de Friese Preventieaanpak is een resultaatgerichte netwerksamenwerking, waar organisaties elkaar vinden op een gezamenlijke opgave, thema of binnen diverse programma’s en interventies die Fryslân rijk is.
Een lerend netwerk is een netwerksamenwerking waar het samenbrengen en delen van kennis centraal staat. Een lerend netwerk deelt haar kennis ('Weten wat werkt') aan alle coalities en vice versa. Coalities en lerende netwerken staan met elkaar in verbinding om zo een bijdrage te leveren aan onze gezamenlijke ambitie.

 

Ga naar alle samenwerkende organisaties